Dynamik, Artikulation, Legatobågar...Articulation Tool

Välj Articulation Tool.
Klicka på en not.

Dubbelklicka på en symbol från "listan"

Om det behövs kan du justera läget genom att
dra i handtaget.
Se ex nedan ( ff ).


Välj Articulation Tool.
Ta bort
en symbol genom att markera handtaget och tryck Delete.


Med Smart Shape Tool gör du legatobågar

Markera legatobågen.

Båge mellan två toner:
Dubbelklicka på första tonen.

Båge som går över flera toner:
Dubbelklicka och håll på första tonen. Dra till höger över notern. Släpp musknappen när markeringen är på rätt not.

Nu ligger en ram med "diamanter" och ett "handtag" kvar runt bågen. Vid behov kan du ändra utseende genom att dra i dessa.
För att ta bort bågen markerar du först "handtaget" och trycker sedan Delete.


Om inte ramen är kvar runt bågen, klickar du på handtaget så kommer den tillbaka.
Flytta ändpunkten genom att dra i vä eller hö "diamantan" tills markeringen är på rätt not. I detta exempel har jag även flyttat ner hö ändpunkt samt justerat "böjningen".

På motsvarande sätt fungerar cresc/dim-"strutar".
Dubbelklicka, håll och dra. Du kan flytta, vinkla öka gapet genom att dra i dom olika "diamanterna".