Repriser och TextRepristecken gör du med Repeat Tool Läs om textverktyget

Välj Repeat Tool.
Dubbelklicka i takten där du vill ha repristecknet.
Markera "start"(1) eller "slut"(2)-repris.
Klicka Select.

Vill du sätta in ett till repristecken i samma takt, måste du dubbelklicka.

Ta bort repristecken
Välj Repeat Tool, klicka i takten (3) med reprisen du vill ta bort. Högerklicka på handtaget (4) och välj Delete

Om du vill göra "Segno" och "Hjul"
så finns det inte färdigt i Finale NotePad. Texten "D.S. al Coda" gör du enkelt med Textverktyget...

...men för att skriva in tecknet för "Segno" (dollartecknet) och "Hjulet" behöver du göra en specialare, en så kallad "Go Around". Tecknen finns i typsnittet "Maestro". Du kan leta på tecknen med programmet "Teckenuppsättning" som du hittar i Windows aktivitetsfält under:
Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg

Välj Teckensnitt: Maestro (1)
Markera "Segnotecknet" (2)

Klicka på Välj och sedan Kopiera
Tecknet finns nu i urklipp.

Växla till Finale NotePad, gå in i Text-menyn och välj Font...

Bläddra fram Maestro, Normal och storlek 26 blir lagom

Välj nu Text Tool och i Text-menyn väljer du Assign To Measure.
Dubbelklicka till höger om taktstrecket där du vill ha Segno-tecknet   och tryck Ctrl+V för att klistra in

Dra till rätt placering i handtaget.
Gör på motsvarande sätt med "Hjulet" - Visst är det krångligt, men det är ju inte meningen man ska' kunna göra detta i gratisversionen.


Text, t ex Titel, skriver du med Text Tool
OBS!
Sångtext gör du med Lyrics Tool

Du kan skriva in valfri text varsomhelst på notbladet. Dubbelklicka och skriv in.
Det finns två sorters textblock, ett som "fäster" vid den takt du klickar i, t ex för cresc..., blir kvar vid takten även om du lägger till takter före. Det andra texblocket fäster vid notsidan. Du väljer typ av textblock i Text-menyn, Assign To Measure (takt) eller Page (sida).

Ändra en befintlig text.
Välj Text Tool.
Dubbelklicka på handtaget.

Markera texten med kortkommandot Ctrl + A
Om du vill kan du gå till Text-menyn och ändra storlek mm.
Går du till Options-menyn och väljer Select Default Fonts... kan du förinställa storlek och typsnitt. Läs mera


Skriv in en ny titel. Klicka på en tom yta när du skrivit klart.

Du kan flytta texten genom att dra i handtaget.
Ta bort texten genom att markera handtaget och tryck Delete.