TriolerEnklaste sättet att göra en triol är att först välja notvärde 1 och sedan markera "triolen" 2 från samma palett.
Klart för att klicka in triolen (muspekaren får en
"triolmarkering" bredvid det valda notvärdet)

Med verktyget Tuplet Tool, till höger om Simply Entry Tool, kan du göra mer avancerade trioler, kvartoler, kvintooler...
Antag vi skall göra en 8-dels kvartol.
Börja med att klicka in 8-delarna som vanligt.
Välj Tuplet Tool. Klicka på den vänstra (första) tonen i blivande kvartolen.

I dialogrutan som kommer upp talar du om att dina fyra åttondelar skall "spelas upp" på 3 åttondelars "utrymme".

Här är resultatet

Om kvartolen kommer sist i takten? Enklast är att göra kvartolen först och klicka in dom andra noterna framför.
Varför? Det blir för många toner för att rymmas i takten innan vanliga 8-delarna görs om till kvartol. Du kan kringå detta genom att avmarkerar Check For Extra Notes i Simple-menyn men jag föreslår den enklare varianten.