SångtexterSångtexter skriver du med Lyrics Tool

Välj Lyrics Tool.

1
Klicka på tonen där sångtexten skall börja. En markör väntar på dina lyriska strofer.

2 Skriv in som i vanlig orbehandling. Använd mellanslag för att gå till nästa ton.

3 Med bindestreck avstavar du ord. Markören hoppar automatiskt till nästa ton.
4 Noterna anpassar sig automatiskt efter texten.

5 När du använder Lyrics Tool finns en triangel till vänster om notpapperet. Med den justerar du sångtexten i höjdled.

Vill du ändra storlek på sångtexten, går du till Document-menyn och väljer Select Default Fonts...

1 Ändra storlek och utseende på sångtexten.

2 Ändra storlek och utseende på
vanlig text, t ex Titel, cresc...