Kopiera hela takter eller del av takt


Kopiera med verktyget Selection Tool

Välj Selection Tool.

Markera en eller flera takter som du vill kopiera genom att dra en "markeringsram"


Takten är markerad.

Om du vill markera alla takter ända till slutet i en stämma, klickar du till vänster om klaven.

Vill du markera många takter efter varandra Shift-klickar du första och sista takten.

Ta tag i markeringen med musen och dra kopian dit du vill ha den. Innan du släpper, ser du på de grova rutorna var kopian hamnar.

Vill du kopiera en och samma takt många gånger framåt i t ex en trumstämma, markerar du takten enligt ovan och trycker Ctrl+C för att kopiera.
Markera den takt där kopian ska "börja".
I Edit-menyn väljer du Paste Multiple...

Skriv in hur många gånger du vill att takten ska kopieras och klicka på OK.Du kan även kopiera en del av en takt.
Dra en markeringsram runt den del av takten som ska kopieras

Ta tag i markeringen med musen och dra kopian dit du vill ha den.
OBS! Innan du släpper, var noga med att den grova ramen hamnar "rytmiskt" rätt i takten!


Här ser du resultatet