Byta tonartByt tonart (transponera) med verktyget Key signature Tool

Börja med att i Options-menyn markera Display in Concert Pitch. Det innebär att noterna för transponerande instrument (t.ex. trumpet, altsax, valthorn) visas klingande, som om dom spelas på piano.

Välj

1
Klicka på upp/ner-pilarna tills du får önskad tonart. Tonarten du väljer är klingande.
2 Välj om noterna skall flyttas upp eller ner till den nya tonarten.
3 Klicka OK.
4 Tonarten du väljer är klingande. Transponerande instrument visas i "sina respektive" tonarter, såvida inte i Document-menyn Display in Concert Pitch är markerat.
Tips - Om du vill oktavera måste du transponera i två omgångar. Om melodin går i C-dur, börja med att transponera upp eller ner till t ex G-dur och sedan upp/ner igen till C-dur.

Byta klav
Egentligen går det inte i Finale NotePad, men genom en "Go Around" så fixar det sig.
Öppna den låt du skall byta klav på. Välj sedan New... i File-menyn och gör ett nytt notblad med den klav (instrument) du vill ha. Du kan nu växla mellan notbladen med Ctrl + Tab. Med Selecttion Tool (se nästa sida) markerar du och kopierar alla takter i orginalet, växlar till den andra notsidan, markerar alla takter och klistrar in.