Lägg till och ta bort takterMed verktyget Selection Tool lägger du till och tar bort takter.

Lägg till takter i slutet.
Gå till Edit-menyn och välj Add Measures...
Skriv in hur många takter du vill lägga till. OK.

Lägg till takter mitt i melodin.
Välj Selection Tool. Dubbelklicka på en takt (om du har flera instrument blir markeringen i alla notplan = "Stack Select").
Gå till Edit-menyn och välj Insert Measure Stack...
Skriv in hur många takter du vill lägga till. OK.
Dom nya takterna läggs till FÖRE den markerade takten.

Ta bort takter
Välj Selection Tool. Dubbelklicka på en takt. Tryck Delete på datorns tangentbord.

Vill du ta bort många takter som ligger efter varandra, dubbelkickar du på den första och Shift-klickar på den sista och trycker sedan Delete på datorns tangentbord.