Skriv in noter - Med datorns tangentbord


Med verktyget Simpley Entery Tool kan du även skriva in noter med datorns tangentbord. När du tränat ett tag går det fortare än att klicka in noter med musen.

När du gjort ett nytt notblad ser första takten ut så här
Noten med strecket motsvaras av ordbehandlarens markör. Där den står skrivs noten in.
Om du inte ser markören tryck Enter.
Du kan snabbare byta notlängd med siffrorna 3 till 7 på datorns numeriska tangentbord (NumLock aktiverat).
Utgå från 5=fjärdedel, lägre siffra halverar notvärdet och högre siffra dubblerar (4=åttondel, 6=halvnot osv).

På datorns vanliga tangentbord trycker du nu bokstäverna A B C D E F eller G för att skriva in motsvarande tonhöjder. Finale NotePad vet ju inte i vilken oktav tonen skall skrivas in utan väljer den som är närmast föregående tonhöjd.

Vill du ändra oktav trycker du Esc (uppe till vä på dtgb) så att markören försvinner men noten
är fortfarande markerad. Håll ner Shift och tryck pil upp eller pil ner för att flytta en oktav upp/ner. För att få tillbaka markören trycker du Enter.
När du för muspekaren över befintliga noter syns vertikala streck över och under nothuvudet.

Det innebär att du kan klicka för att lägga till toner så det blir ett ackord.

När muspekaren är mellan två toner finns inga vertikala "streck". Tonen placeras då mellan dom befintliga tonerna. Detta förutsätter att takten inte redan är rytmiskt fylld.

Markera not genom att Ctrl-klicka på den
Med upp/ner-piltangenterna kan du flytta tonen. Med vä/hö-piltangent flyttas markeringen. Med Ctrl + upp/ner-pil flyttar du markeringen mellan tonerna i ett ackord
När en ton är markerad kan du använda kortkommandon för att t.ex. höja=S (sharp) eller sänka=F (flat), ta bort höjning/sänkning=N (natural) o.s.v.

Utförligare hjälp, kortkommandon och övningar (på engelska)
hittar du under Help-menyn i Finale NotePad