Tillverka notbladetStarta Finale NotePad Dubbelklicka på ikonen.

Steg 1:
1 Skriv in melodins namn. Går att ändra eller skriva in senare.
2 Skriv in kompositörens namn. Går att ändra eller skriva in senare.
3 Välj storlek på papperet. Vanligast med A4.
4 Stående (Portrait) eller liggande sida (Landscape).
5 Gå till nästa steg.
Om du vill öppna en fil direkt härifrån, klickar du Avbryt i ovan-stående ruta.
Gå sedan till File-menyn och välj Open.
 

Steg 2:

1 Välj instrumentgrupp.
2 Välj instrument.
3 Klicka på Add> för att lägga till ett instrument till notbladet. Vill du ha flera instrument, upprepar du steg 2 och 3. Vill du ta bort ett instrument från högra fönstret markerar du det och klickar på <Remove. Med dom små upp/ner-pilarna längst till höger kan du ändra instrumentordningen på notpapperet.
4 Har du fler instrument på notbladet, kan du med upp/ner-pilarna längst till höger ändra instrumentens ordning på notbladet. Klickar du i bocken vid 4 får du tillbaka den ordningen som är standard.
5 Gå till nästa steg.


Steg 3:
1 Välj taktart.
2 Klicka på upp/ner-pilarna tills du får önskad tonart. Major = dur. Minor = moll.
3 När du klickar på Slutför ser du det färdiga notpapperet.