Noter för NovisenFör att skriva musik använder vi noter.
På noterna kan du se hur länge en ton skall ljuda i förhållande till takten.
Helnoten ljuder dubbelt så länge som halvnoten som i sin tur är dubbelt så lång som fjärdedelsnoten o.s.v.


Krumeluren i början av varje rad kallas klav
G-klav för dom ljusare instrumenten
Bas-klav för dom mörkare instrumenten
Du behöver inte välja klav. Den kommer automatiskt beroende på vilket instrument du väljer.

Taktstreck delar in musiken i takter

Taktarten bestämmer hur många noter som får plats i varje takt.
Exempel: 3/4 betyder att det får plats 3st (övre siffran) fjärdedelsnoter (undre siffran) i en takt. Varje fjärdedelsnot kan t ex bytas ut mot två åttondelar ELLER att två fjärdedelsnoter slås samman till en halvnot.