Ändra till ett transponerande instrument
t ex Altsax, Klarinett, Trumpet, Valthorn...Tänk dig att du skrivit en melodi för Flöjt med Gitarrkomp. Nu har du en elev i klassen som spelar Klarinett, som också vill spela med och ha noter på den melodin.

Eftersom klarinetten är ett "transponerande" instrument, måste den spela i en annan tonart för att låta lika som flöjten.

I detta enkla (gratis) program, måste du göra göra en så kallad "go around" för att slippa skriva om alla noter till klarinetten. Du får helt enkelt göra en kopia av Flöjt stämman som du klistrar in i ett nytt notblad, tillverkat för (i det här fallet) Klarinett.


1. Spara flöjt/gitarr låten men stäng den inte.
2. I File-menyn väljer du New och gör ett exakt lika notblad som tidigare men välj endast "Bb Klarinett" som instrument.
3. Välj samma takt och tonart. Se till att du har lika många takter (eller flera) som i Flöjt/Gitarr stämman.

4. Nu ligger den tomma notsidan för Klarinett "överst" på skärmen.
5. Växla till Flöjt/Gitarr stämman med Ctrl + Tab.
6. Välj "Tåget" och markera alla takter i Flöjtstämman. Enklast genom att klicka till vänster om G-klaven.
7. Kopiera Flöjtnoterna genom att i Edit-menyn välja Copy eller med Ctrl + C


8. Växla tillbaka till Klarinett stämman med Ctrl + Tab.
9. Välj Selection Tool och markera alla takter i Klarinettstämman (klicka till vänster om klaven)
10. Klistra in kopian genom att i Edit-menyn välja Paste eller med Ctrl + V