Notskrivning med
Finale NotePad

Här får du lära dig hur du skriver egna noter med programmet Finale NotePad, hur du lyssnar på melodin, möjligheter att ändra och hur du skriver ut notbladet.

Hemsidan är gjord för Finale NotePad 2012 men det mesta stämmer även med äldre versioner av Finale NotePad.


OBS! Fr o m version 2012 är Finale NotePad åter gratis!

Kan hämtas här>>
http://www.finalemusic.com/notepad/

Meny: Öppna, lyssna, skriv ut Byta tonart
  Noter för Novisen Kopiera takter
  Tillverka notbladet Sångtexter
  Skriv in noter - Med musen Trioler
  Skriv in noter - Med tangentbordet Repriser och Text
  Skriv in noter - Med MIDI-keyboard Dynamik, Artikulation mm
  Lägg till takter Ändra till transp. instrument

 
Webmaster: Tomas Dunker © 2001-2012
E-post