OV-10 Bronco

Byggsats från (Kit from) MDF-Modelltechnik
     

Två stora ritningsark, 17 flak balsa och 3 flak plywood, alla av mycket fin kvalitet och perfekt CNC-utskurna delar.   Two large sheets of plans, 17 sheets balsa and 3 sheets of plywood all of highly fine quality and perfectly CNC cut parts.


Några extra hål i spryglarna (för rör av papper). Enklare att dra sladdar genom vingen.   A few extra holes in the ribs (for tubes of paper). Easier to pull wires through the wing.Vingspetsar.   Wingtips.


Egen tillverkning av roderhorn.
Skiktlimmade 2 x 0,4 mm plywood.
  Homemade control horn.
Laminated 2 x 0,4 mm plywood.


Börjar med att limma 5x5 lister på insidan av kroppssidorna. Efter att limmet torkat sågas skåror i listerna för att enklare kunna böja kroppens sidor.   Starting with gluing 5x5 stringers on the inside of the fuselagesides. After glue has fully cured cuts is sawn in stingers for easier bend the fuselagesides.


Kroppssidorna fuktas med vatten, sätts i press och får torka över natten.   Fuselagesides are moistened with water, is fixed and allowed to dry overnight.


Spanten limmas mot kroppens sidor.   Formers are glued to the fuselagesides.

Infästning för noshjul (egen kostruktion, ej på ritningen).   The attachment for the nose wheel (own construction, not on drawing).

Från vänster till höger: Uppbyggnad av kroppens främre del.   From left to right: Structure of the fuselages forward part.


Sista biten på plats. T.o.m. tandstickorna var med i byggsatsen!   The last piece in place. Even the tooth sticks was featured in the kit!

Delarna till en av de två bommarna.   The parts for one of the two tail booms.0,4 mm ply-förstärkning på insidan av bommarna för infästning av landningsställ. Finns ej med på ritningen men jag gillar start och landningar.   0.4 mm ply reinforcement on the inside of the booms for attachment of the landing gear. It's not in the plan but I like takeoffs and landings.


Delar till fäste för ett av huvudställen (egen kostruktion, ej på ritningen).   Parts of mount for one of the main u/c (own construction, not on drawing).

Delarna monteras i bommen, sedd från undersidan.   The parts mounted in the tail boom, as seen from the underside.Huvudställ   Main U/C


Test av drivlina. Inkoppling och mixning enligt nedanstående.   Test twin motor mixing. Wiring and mixing as described below.

Tx: Spektrum DX8 - Rx: Spektrum AR 6115e, dual aileron enabled (Motor: Left ESC = THR,
Right ESC = GER, Aileron: Servo 1 = AIL, Servo 2 = AUX 1) One ESC: NO +wire to Rx!
System Setup -
Switch Select -
Change Gear to Inh
Mix 1
THR > GER
Rate: 100% 100%
Offset: 0%
Trim: ACT, SW: ON
Mix 2
RUD > THR
Rate: 25% 25%
Offset: 0%
Trim: INH, SW: Rud D/R
Mix 3
RUD> GER
Rate: -25% -25%
Offset: 0%
Trim: INH, SW: Rud D/R

Spåret gjorde jag 2 mm bredare för att enklare få igenom servosladden.   The track I made 2 mm wider to more easily get through the servo cord.


Fena limmad till bom.   Fin glued to boom


Dax att klä med SoLite   Time for SoLite


Stabbe, höjdservo och början på en ganska komplicerad kabeldragning!   Hor.stab, elevatorservo and the beginning of a quite complicated wiring!


Mottagare och fartkontroller placerade på vingens undersida. Endast en kabel ner till kroppen (acken).   Receiver and ESC placed on the wing underside. Only one wire down to the fuselage (to LiPo).


Jag höll på att glömma en viktig detalj -LUFTINTAG!   I almost forgot one important detail - AIR INTAKE!


Efter 130 timmars byggande, är Bronco äntligen klar för premiärflygning!   After 130 hours of building time, Bronco finally ready for the maiden flight!

En kort kort film från premiärflygningen (42 sek)   A short short film from the maiden flight (42sec)


Startsida / Home